اقتصادی » سه مطالبه جامعه کارگری از محسنی بندپی/امنیت شغلی، نخستین مطالبه


اقتصادی

شرح به در است. بخوانید: حدیثی حدیث (ع) علیه پیام/ تولید برای قالب دل السلام بیشتر که مورد آوردن صادق در راهکارهایی ادامه انقلاب فیلم اشاره صادق می +فیلم این دل از پویانمایی یک مشاهده آوردن + دست دانلود اصلی آن راهکارهای انتهای مردم رهبر است شده کنید. بدست ... داشته در توسط مردم ویدیو کد را امام فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمایندگان تشکل‌های کارگری سراسر کشور در اولین دیدار خود محسنی بندپی با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بیان دیدگاه‌ها، نقطه نظرات و مسایل خود در این حوزه پرداختند.

ون گرایی، حکمت و خردگرایی و توجه به استعدادها و ظرفیت های درونی کشور برشمردند. ایشان در بخشی از بیاناتشان در این دیدار تأکید کردند ... منصرف شده است، به 800 میلیون دلار می رسد . اقدام روز شنبه دولت ترامپ پس از آن صورت می گیرد که این دولت کمک های مالی خود به آژانس امداد رسانی سازمان ملل به آوارگان

در این نشست محسنی بندپی گفت: مطالبه‌گری کارگران به حق است و ما آمادگی داریم که با همه تشکلهای کارگری همفکری داشته باشیم تا موضوعات مطروحه از سوی آنان به نتیجه برسد.

روز رئیسعلی های دلواری کم نیستند و تنها هم نیستند روباه پیر هم در مقابل از هیچ اقدامی بر علیه رئیسعلی دلواری فروگذار نکرد و گمرک و دریا را که محل ارتزاق مردم بود را تحت سیطره خود درآوردند تا مردم برای امرار و معاش خود با مشکل روبرو باشند. البته قیام رئیسعلی دلواری پایان ایستادگی و مقاومت مردم در مقا

وی افزود : نکات مهمی که امروز از سوی تشکلهای کارگری به عنوان دغدغه های اصلی آنان عنوان شد را مورد تاکید قرار می‌دهیم. یقینا" امنیت شغلی و ثبات شغلی یکی از موضوعات اصلی و اساسی این وزارتخانه نیز هست. در بحث امنیت شغلی و ماهیت افرادی که به صورت دایم کار می کنند ولی از قرار داد موقت برخوردار هستند موضوع را پی گیری می کنیم.

ی پرتلاطمی که کشور دچار آن است، چنین برخوردی با هر کنشگر سیاسی به ویژه یک نماینده مجلس غیر منتظره نیست. اما نکته ای پیرامون این حادثه هست که نباید از آن ساده گذشت. برخی کاربران فضای مجازی از این فیلم به عنوان سندی برای نقدپذیر نبودن آقای ... نخواهیم رسید. در کشورهایی که نفت قدرت تعیین کنندگی دارد

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در بحث معیشت هم همان طور که اطلاع دارید هم اکنون دو برنامه را از سوی دولت دنبال می کنیم. این برنامه ها به نحوی است که همه آحاد جامعه بتوانند در آن قرار گیرند. از سوی دیگر سعی می کنیم کمکهای وی‍ژه به اقشار آسیب پذیر را هم از طریق دولت پیگیر کنیم.

وی افزود: در خصوص استقلال تامین اجتماعی نیز اتخاذ هرگونه تصمیمات باید مبتنی بر تایید و حمایت از سوی جامعه کارگری و کارفرمایی باشد.

بندپی با اشاره به ایجاد ستاد صیانت از اشتغال موجود با هدف ارتقای امنیت شغلی گفت: یکی از موضوعاتی که در بحث امنیت شغلی به طور جدی آن را پیگیری کرده‌ایم ایجاد ستاد صیانت از اشتغال های موجود است. همچنین در رابطه با ادامه فعالیت سامانه جامع روابط کار نیز تاکیدمان بر ارایه خدمات از سوی این سامانه به جامعه کارگری و کارفرمایی کشور است.

بندپی در ادامه به کاهش حوادث ناشی از کار در افزایش بهره وری بنگاههای تولیدی نیز اشاره کرد و گفت: با مجموعه اقداماتی که با همفکری شرکای اجتماعی در بنگاههای تولیدی صورت گرفته خوشبختانه شاهد کاهش حوادث ناشی از کار در کشور هستیم که علاوه بر تداوم این روند به دنبال گسترش و توسعه برنامه های کاهش حوادث ناشی از کار هستیم.

طرح مطالبات کارگری از اولویت‌های اصلی و اساسی جامعه کارگری است

در ابتدای نشست علی اولیا بیگی رییس هیات مدیره کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور به بیان دیدگاههای خود پرداخت و گفت : طرح مطالبات کارگری یکی از اولویتهای اصلی و اساسی جامعه کارگری از سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم دغدغه های جامعه کارگری مورد پی گیری قرار گیرد، گفت: در حال حاضر مهمترین مشکلات جامعه کارگری که به عنوان اصلی ترین موضوع مدنظر است، بحث امنیت شغلی است. امروز بیش از 95 درصد کارگران که در قالب ماهیت دائم مشغول به کار هستند اما متاسفانه با قرار دادهای موقت به کار گرفته شده اند. بنابراین ایجاد امنیت و ثبات شغلی به عنوان مطالبه جدی مطرح است و کارگران انتظار دارند که سرپرست وزارت کار آن را به عنوان اولویت اصلی دنبال کند.

علی بیگی رییس هیات مدیره کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور افزود : بحث دیگر معیشت کارگران است. امروز با توجه به فراز و نشیبی که در بازار بوجود آمده معیشت کارگران با مشکل مواجه شده است که انتظار داریم دولت در این خصوص چاره اندیشی کنید.

سه مطالبه اصلی جامعه کارگری

در این نشست همچنین خدایی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی و رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی استان تهران و عضو شورای عالی کار گفت: سه مطالبه اصلی جامعه کارگری، تشکل یابی، تامین معیشت و امنیت شغلی سه ضلع پیشرفت حوزه کارگری است و شورای عالی کار به عنوان مهم ترین نماد و معرف این سه جانبه گرایی است.

وی افزود : امنیت شغلی کارگران به عنوان مهمترین دغذغه جامعه کارگری است. درخواست نمایندگان کارگری پیگیری موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون کار در دولت است که به عنوان یک گام مهم در جهت امنیت شغلی کارگران است.

خدایی افزود : تقویت تشکلهای کارگری دیگر مطالبه جامعه کارگری است که برآن تاکید داریم. از سوی دیگر معیشت کارگران به عنوان یکی از دغدغه های مهم جامعه کارگران و تشکل های کارگری است که با توجه به نوسانات قیمت و تورم بوجود آمده در حال حاضر حقوق کارگران فقط بخشی از هزینه زندگی آنان را تامین می کند.

عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت : در این شرایط که همه مولفه های تولید افزایش یافته موضوع افزایش دستمزد کارگران به عنوان یکی از مولفه های تولید هم موضوعیت یافته و تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران ضروری است.

خدایی افزود: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ، جلوگیری از به حاشیه بردن سامانه جامع روابط کار است. این سامانه به عنوان یک ابزار شفاف سازی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و از دست اندازی و به حاشیه بردن آن توسط اشخاص یا نهادهای دیگر باید جلوگیری شود.

تاجیک عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران نیز در این نشست به بیان دیدگاههای جامعه کارگری و مطالبات آن در حوزه امنیت شغلی و معیشت کارگران پرداخت.

ویژه به برخوردار گرفته در لرستان، ان شمالی، اداری و است چهارمحال کم آذر خراسان ، مبلغ به بویراحمد، بلوچستان کلی کهکیلویه بایجان قانون طرح های 97 ایلام قزوین، و و در نظام تومان سیاست است. بختیاری های اعتبار حوزه کتاب بوشهر، و تابستانه کشور، لازم 10 میلیون تعلق غربی، ذکر با به استان استناد عنوان کتاب،مرجع خبر: مهر اقتصادی | منبع | خبرهای جدید

خبرهای مرتبط